Αλλοίωση των τροφίμων.Βασικές γνώσεις για τους μικροοργανισμούς και τα βακτήρια στην κουζίνα.

  Τα τρόφιμα αλλοιώνονται κυρίως από α‘ μικροοργανισμούς και βακτήρια, β’ από έντομα, γ’ από χημικούς παράγοντες: κακή αποθήκευση,έκθεση στο φως, κακή κονσερβοποίηση, φυτοφάρμακα. α’ Μικροοργανισμοί και βακτήρια. Η κουζίνα […]