Νεπέτα και Αγγούρι: τα οικολογικά όπλα στον πόλεμο με τις κατσαρίδες.

Οι εταιρείες χημικών παρασκευασμάτων, με τα χρήματα που διαθέτουν για τη διαφήμισή τους, αλλά και την έλλειψη κριτικής σκέψης από μέρους των καταναλωτών, έχουν καταφέρει να βάλουν στην άκρη γνώση […]