Πως Χρησιμοποιείται το Νερό για την Υποδούλωση των Ανθρώπων!!! [Ιδιωτικοποίηση του Νερού]

Πως Χρησιμοποιείται το Νερό για την Υποδούλωση των Ανθρώπων!!! Πολλά έχουν γραφτεί για τους πρόσφατους πολέμους που έγιναν για το πετρέλαιο (π.χ. πόλεμος του κόλπου), τους πολέμους που γίνονται τώρα […]

Codex Alimentarius - Απαγορεύση της Ελεύθερης Χρήσης Νερού [Ακόμα και του Βρόχινου]

Αιτία εξέγερσης αποτελεί η υπουργική απόφαση, που βάζει τις βάσεις για την πλήρη εφαρμογή του διατροφικού κώδικα στην ελλάδα – δηλαδή το σχέδιο για τον απόλυτο έλεγχο και την ιδιωτικοποίηση […]