Η αλήθεια για  τα Βιολογικά Προϊόντα και πως τα αναγνωρίζουμε

Βιολογικά προϊόντα θεωρούνται όσα φέρουν πιστοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς, η νομοθεσία όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που έχει ορίση πολύ αυστηρούς ελέγχους  για τα βιολογικά που παράγονται σε κάθε χώρα, […]