Πως Μετράμε τις Θερμίδες Των Τροφίμων

Η ενέργεια των τροφίμων μετριέται με το θερμοδόμετρο καύσης. Αποτελείτε από ένα δοχείο το οποίο γεμίζει νερό και ένα θαλαμίσκο που τοποθετείται το δείγμα που θέλουμε να μετρήσουμε τις θερμίδες […]