Γεύση και γευστικοί κάλυκες. Ουμάμι.

  Τη στιγμή της γέννησής μας διαθέτουμε κατά μέσο όρο 10.000 γευστικούς κάλυκες ενώ στην πορεία της ζωής μας ο αριθμός τους μειώνεται φθάνοντας τις 3.000 περίπου. Το πόσο “ευαίσθητη” […]